Thursday, November 6, 2008

Pengenalan

Matlamat Am

  1. Mengembalikan kefahaman masyarakat umum kepada menyedari kepentingan pendidikan Islam dan meransang kepekaan kebangkitan Islam sejagat.

  2. Mengadakan pendidikan awal (pra sekolah) bagi melahirkan insan yang beriman, berilmu, beramal soleh dan berakhlak mulia.

  3. Menyediakan wadah awal pendidikan berorientasikan harakah Islamiyah untuk jangka masa panjang.

  4. Menjadi pusat untuk membentuk fikrah masyarakat yang sedang mengalami dan menghadapi keruntuhan aqidah dan akhlak akibat dari serangan ideologi sekular dan kebendaan.

  5. Menyedarkan masyarakat umum tentang hakikat tarbiyah Islamiyah beristiqamah dan beriltizam dengan Islam.

Matlamat Khas

  1. Menyedar dan meningkatkan kesempurnaan tauhid agar beramal dengan setiap kebaikan yang diredhai Allah dan RasulNya dan meninggalkan setiap kemungkaran yang dimurkai Allah Swt.
  2. Membentuk peribadi insan agar mencontohi peribadi mulia Rasulullah Saw.
  3. Memberi galakkan kepada kanak-kanak secara intensif agar mereka dapat menjiwai fitrah kelahiran manusia dan mengabdikan diri hanya kepada Allah Swt.
  4. Memberi kesedaran betapa pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan seharian terutamanya bahasa Al-Quran

1 comments:

surimenara said...

kami menjual kopiah dari benang kait berbagai bentuk . Berminat hubungi 017-7063943 suriana atau lawati www.surimenara.webs.com

 
blog template by suckmylolly.com : header image by Vlad Studio